Essentis-Biohotel Berlin oraz
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Kulturoznawstwie

Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz

ogłaszają

 

Międzynarodowy konkurs

z zakresu sztuki i filozofii o nazwie
„Sens i piękno w świecie miłości”

Współczesny świat zredukował miłość nieledwie do sfery prywatno-romantycznej bądź abstrakcyjno-religijnej. Znaczący artyści, filozofowie i naukowcy widzą w niej jednak fundamentalne źródło energii  i inspiracji, z której wywodzi się wszystko, co dobre, prawdziwe i piękne.

Zadajmy sobie pytanie: Jak 21. wiek wpływa na postrzeganie i kształtowanie owego trzeciego,

obok prywatnego i religijnego,  wymiaru miłości,

wymiaru doczesnego - kulturowego, społecznego i ekologicznego?

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuk plastycznych,  

wizualnych oraz literatury i filozofii (język niemiecki lub angielski).

Termin nadsyłania prac (maksymalnie dwie prace) - 31. lipca 2015.

Wybór nadesłanych prac zaprezentowany zostanie w ramach 2. Festiwalu Filozofii Miłości

(patrz www.becomelove.de) we wrześniu 2015 w Berlinie. 

Organizator bierze także pod uwagę możliwość powstania

stałej wystawy lub galerii poświęconej tematyce konkursowej.

Przewidziane są trzy nagrody:

1.       miejsce – 500

2.       miejsce – 300

3.       miejsce – 200

Prace prosimy nadsyłać na adres:
Bewusst-Sein e.V., Z.H. Dr. Maik Hosang
Pommritz 1, D-02627 Hochkirch

Ponadto wersję elektroniczną bądź zdjęcie pracy przesłać 

należy na adres mailowy: erlebnis-philosophie@gmx.de,

zaś w przypadku video i in. podać link do jednego z nośników online (youtube, onedrive, dropbox etc.)

 

Link do regulaminu konkursu

Link do plakat o konkursie


 

„Miłość (…) porusza Słońce i inne gwiazdy”  Dante, Boska Komedia

 

 „Miłość jest  podstawą bytu“  o. Anselm Grün

 

„Ludzkość musi nauczyć się kochać ideę planety z przyszłością.”   Donella Meadows

 

„Po raz pierwszy w historii samo istnienie ludzkiej rasy zależy od radykalnej odmiany ludzkiego serca.

Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w sposób identyczny jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki, powiedzmy muzyki, malarstwa, stolarstwa, sztuki medycznej, czy inżynieryjnej.”  Erich Fromm, O sztuce miłości

 

„Właściwie każdy problem lub każde niepowodzenie wynika z wewnętrznych lęków,  nawet problemy fizyczne. A każdy wewnętrzny lęk ma swoje źródło w braku miłości w odniesieniu do konkretnego problemu."  Alex Loyd, Das Love Principle

 

„Miłość to zapładnianie tego, co piękne, zarówno co do ciała, jak i co do duszy.“ Platon, Uczta

 

"Miłość przepełnia wszystko, od niezmierzonych głębi, aż po najwyższe gwiazdy." Św. Hildegarda von Bingen, Caritas abundat in omnia